výstava —Průhledy krajin

Sázava – Mladá zlínská umělkyně Miroslava Ptáčková vystavuje své práce v prostorách Galerie Huti František. Expozice nese název „Průhledy krajin“ a zahrnuje objekty ze skla, sklovlákna a jejich vzájemného propojování. K vidění je od 12. května do 28. srpna 2020.

Zcela nová díla z let 2019-2020 prezentují nejaktuálnější tvorbu sklářské umělkyně Miroslavy Ptáčkové. Autorka často experimentuje se sklem v kombinaci s dalšími převážně průmyslovými materiály, hledá jejich hranice a možnosti vzájemné ovlivňování.

Na výstavě můžete pozorovat různé přístupy v práci se sklem a sklovláknem, jejichž spojením vytváří nové objekty. „Tyto materiály mi umožňují vytvořit z plochy skla světlem protkanou síť, která se proměňuje v prvky krajin, které mě obklopují,“ doplňuje autorka.

Možnost zkoumat vlastnosti různých materiálů a objevovat nové možnosti, jak s nimi pracovat je pro sklářku vždy výzvou a poskytuje jí tak prostor hledat vlastní tvůrčí výraz.

„Se sklovláknovou sítí mohu zacházet variabilním způsobem – vrstvit do řidší i hustší tkáně, ovlivňovat intenzitu prostupujícího světla, vytvářet křížení čár a jejich směrů i různě tkáň deformovat. Našla jsem cestu plnou otevřených možností, kterou mohou tvořit i kombinace s dalšími technikami, jako je leptání skla, broušení nebo vytváření struktur sítí vrstvením barev,“ přiblížila autorský přístup Miroslava Ptáčková.

Výstava „Průhledy krajin“ je přístupná v prostorách Galerie Huti František od 12. května do 28. srpna, vždy po celou její otevírací dobu, tj. od úterý do neděle, do konce června od 10:00 do 16:00 hodin a od července do konce srpna od 10:00 do 18:00 hodin.

O Centru sklářského umění Huti František v Sázavě:
Od roku 2014 se snaží Huť František budovat centrum soudobého sklářského umění, které poskytuje sklářským výtvarníkům prostory a vybavení pro přípravu a realizaci uměleckých děl, ale také zdroj znalostí o sklářských technikách a postupech formou expozice soudobého sklářského umění.

O autorce:

Miroslava Ptáčková (*1990, roz. Kupčíková) je českou vizuální umělkyní, sklářkou a sochařkou. Vystudovala Kamenosochařství na Střední škole uměleckoprůmyslové v Uherském Hradišti a Ateliér Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě multimediálních komunikací, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Pracuje jako vedoucí a kurátorka v Galerii Václava Chada ve Zlíně.

V jejím portfoliu nalezneme autorské sklo i design. Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v České republice, ale rovněž v zahraničí, např. ve Španělsku v Contemporary Glass Art Museum of Alcorón, v Číně v Shanghai Museum of Glass, v Německu v Glasmuseum Lette, aj. Je zastoupena ve sbírkách Glasmuseum Lette, Pražské galerii českého skla, Sklářského muzea Nový Bor i soukromých sbírkách v ČR a Švýcarsku.