výstava —Markéta Váradiová / Aby se neviditelné stalo zjevným

Markéta Váradiová / Aby se neviditelné stalo zjevným

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Místo konání: Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary, Zámecký park 226, 363 01 Ostrov

Termín: 21. 6. – 6. 10. 2019, vernisáž 20. června 2019 v 17 hodin

Kurátorka: MgA. Michaela Šárköziová

Markéta Váradiová v rámci site – specific výstavy Aby se neviditelné stalo zjevným, představuje své zrcadlové a skleněné prostorové instalace a objekty vytvořené speciálně pro přízemní prostor ostrovského letohrádku. Výstava je inspirovaná 17. stoletím a jeho pojetím fenoménu zrcadel a zrcadlení, kdy se do popředí zájmu dostalo iluzivní umění, vynálezy optických přístrojů a současně s tím i propojení zrcadel a labyrintů. Pro svou tvorbu a vyjádření Markéta Váradiová využívá několika médií. Věnuje se malbě, konceptuálnímu umění, vytváření objektů a instalací, sochařství, designu a okrajově i fotografii. Pracuje s různými materiály, které společně kombinuje. Fenomén zrcadlení můžeme v tvorbě Markéty Váradiové sledovat v několika podobách. Jako optický jev, zobrazení krásy i ošklivosti nebo odraz něčeho pozemského či smyslového, ale současně i ve formě protikladů u kombinace zvoleného materiálu a jeho vlastností (např. sklo a beton), tak i v estetickém provedení námětu. Prostřednictvím práce s fyzikálními a přírodními jevy, kterými jsou nejčastěji optika a magnetismus, experimentuje autorka s materiály a jejich vlastnostmi až do extrémní krajnosti, kdy zkoumá, jaké hranice a limity mají. Otázka hranic se podobně, jako zrcadlení prolíná celou její tvorbou. Zrcadla jako taková nám dokážou zkreslit realitu a zároveň mohou díky odrazu a lomu světla zachytit pouhý zlomek reality, který pro nás může být v danou chvíli nebo určitého úhlu pohledu neviditelný. U nástěnných objektů se můžeme ptát, kde je nejen mez mezi obrazem a objektem, ale zároveň díky její hravosti u zrcadlových objektů, i kde jsou hranice lidské identity, jako je tomu u díla s názvem Rozpouštím z roku 2019. Zrcadlové objekty a instalace jsou tvořeny v párech nebo v celém cyklu a bývají často založené na optických klamech a hře světla. Mimo to vytváří také optické přístroje, dřevěné kaleidoskopy a krasohledy. Autorka dále pracuje i se strukturami a geometrií, prostřednictvím které zobrazuje v malbě krajinu a architekturu v jejich nejjednodušší podobě. Charakteristické pro ni je také vytváření vizuality, kterou využívá k imaginaci a komunikaci s recipientem. Ve finální práci s výstavním prostorem často vyvstává před zrakem diváka čistá geometrie jako forma minimalismu. Markéta Váradiová, se pravidelně účastní mnoha tuzemských i zahraničních sochařských a sklářských sympózií. Získala mnohá ocenění. Její tvorba je zastoupena ve sbírkách státních institucí jak v České republice, tak i ve světě, například v Brně, Praze, Českém Krumlově, Litoměřicích, Kanadě, Německu, Polsku, Itálii, Irsku, Bulharsku, a také v soukromých sbírkách. Markéta Váradiová studovala SUPŠ bižuterní v Jablonci nad Nisou. Poté na Institutu výtvarné kultury, UJEP v Ústí v Ateliéru sklo, kde později studovala také na tehdejší Fakultě užitého umění v Ateliéru Přírodní materiály. Dále pokračovala na akademii Vilniaus dailés Akademija v Litvě a následně na VŠVU v Bratislavě se zaměřením na výtvarné umění. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře všeobecné průpravy Fakulty umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem.

zdroj: Galerie umění Karlovy Vary