výstava —Glass Works: Evropské sklo žije v řemesle, umění a průmyslu

Datum: 20/3 – 24/5/2020

Muzeum skla a bižuterie
U Muzea 398/4
Jablonec nad Nisou, 46601
Česká republika 

Vstupné 80 Kč

Vernisáž ZRUŠENA

Putovní výstava Glass Works: Evropské sklo žije v řemesle, umění a průmyslu sleduje evropské sklářské oblasti a jejich přeshraniční vztahy a představuje současná umělecká a designérská díla mladých sklářů. Výstava se soustředí na pětici tradičních sklářských oblastí, kterými jsou Česká republika, Alsasko-Lotrinsko, východní Bavorsko, Dánsko (Bornholm a Holmegaard) a Štýrsko.

Výstava nahlíží do historie těchto sklářských oblastí a mapuje interakci řemesla, umění, designu a průmyslu, jakož i přeshraniční styky mezi jednotlivými oblastmi. Zaostřeno je na aktuální dění a regionální rozvoj. Sledujeme několik různých směrů v současné sklářské kultuře: aplikované umění v designu, řemesle, průmyslu a technickém vzdělávání (Česká republika), výrobu cenného olovnatého křišťálu (Alsasko-Lotrinsko), mezinárodní hnutí studiového sklářství (východní Bavorsko), skandinávský design (Dánsko) a výrobu užitného skla moderními technologiemi (Štýrsko). Tyto regionální příběhy doplňují portréty současných i minulých sklářů, kteří cestovali přes hranice a skrze historii propojují představené regiony navzájem, a i mimo ně.

Vystaveny jsou současné skleněné předměty, které jsou ranými výstupy mezinárodního úvodního školení v rámci projektu EU Sklárny. V období od října do března 2019/20, 2020/21 a 2021/22 se deset stipendistů z Německa, Dánska a České republiky každoročně účastní školení v Bild-Werk Frauenau (východní Bavorsko), v severních Čechách a na dánském ostrově Bornholm.

Cílem výstavy je nejen seznámit širokou veřejnost s historií těchto sklářských oblastí, ale též připomenout přetrvávající sklářskou tradici i její současný vývoj.

zdroj: http://trienale-jablonec.cz/