Výstava —glass painting isn´t lost!

Huť František v Sázavě

vernisáž: 18/1 2019 * 18:00

trvání výstavy: 19/1 – 10/3 2019

Výstava malovaného skla


Vystavující umělci: 

František Jungvirt, David Mazanec, Kateřina Karlovcová, Dagmar Petrovická, Dominika Petrtýlová, Marieta Tedenacová, Petra Anyakem

“Je skvělé, že se výstava bude věnovat malbě. Myslím, že je to jedinečný aspekt, jak nahlížet na možnosti práce se sklem, málokdy mu však bývá věnována velká pozornost. Malba ve spojitosti se sklem bývá stále často spojována s předsudky o dekorativním účelu malby bez potenciálu pro jakýkoliv hlubší přesah. A to je podlě mě škoda.” – Marieta Tedenacová

Kateřina Karlovcová vystudovala Propagační grafiku a výtvarnictví v SUPŠ Bechyně a následně malbu na sklo na OA, SOŠ a SOU Třeboň. Kateřina se věnuje malbě na sklo i nadále ve svém profesním životě a spolupracuje například se studiem Kolektiv v Novém Boru. Zaměřuje se na techniku perokresby a práci s vysokým smaltem. Inspiruje se starými mistry a portrétuje všední život.

Vzpomínky na dětství se slévají na vázách od Dominiky Petrtýlové, která vystudovala ateliér Malba a dekor na Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, po té se věnovala grafice na Univerzita Hradec Králové a od roku 2015 je studentkou ateliéru skla na UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Malbu na sklo doprovodí i klasické obrazy Davida Mazance!
David vystudoval Malírnu skla na Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod a poté pokračoval ve studiu malby v ateliéru prof. Daniela Balabána na Fakulta umění Ostravské univerzity, kterou úspěšně dokončil v roce 2013.

Petra Anyakem se začala věnovat malbě na sklo již na Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, po té pokračovala ve studiu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Bakalářský titul získala na Fakulta umění a designu UJEP a Magisterské studium úspěšně dokončila na Anglické Plymouth College of Art – PCA. 
kromě skla se Petra věnuje DJingu pod pseudonymem DJ Pedra Negra nebo DJ Pedrita, takže se společně s DJ Masse postará i o hudební produkci v průběhu vernisáže!!