výstava —Anna Jožová: GAIA

Anna Jožová: GAIA. 5.–19. března
Vernisáž proběhne 5. března v 19:00 v Czech Design Store.

Autorka na výstavě představí svůj nový projekt a dosavadní zkušenosti s hledáním nových postupů dekorováním a glazur.

Anna Jožová (*1996) pochází z Prahy, vysokoškolská studia však zahájila designem keramiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2016. Od roku 2017 studuje pražskou Vysokou školou umělecko-průmyslovou v ateliéru skla u Ronyho Plesla. V roce 2019 získala první cenu za nejlepší produkt na Prague Design Week. V zimním semestru absolvovala stáž na Novém Zélandu na Otago Polytechnic v Dunedinu.
Tento výjezd dal podnět ke kolekci váz Gaia. Její přístup k tématu znamenal proces, kterým se připoutávala k místnímu prostředí, aby nakonec přišla s vlastní metodou dekoru. Navázala tak na své dlouhodobé experimenty s novými technologiemi. Praskliny, zvedající se a odchlipující se strata lze chápat jako relikvie zélandské duny. Do vrstev dekoru byl zakomponován materiál z míst, která pravděpodobně brzy zaniknou vinou klimatické změny.

foto: Travis Geertruida
grafická úprava: Filip Kopecký
text: Tereza Hrdličková