sympozium —Letní sklářská dílna 2020

Po osmi úspěšných, odbornou i laickou veřejností pozitivně reflektovaných
ročnících, pokračuje sympozium Letní sklářská dílna již devátým rokem!
Organizátoři pozvali do Železného Brodu pět umělců, kteří naplní poslání sympozia pracovními setkáními s mistry-skláři, s jejichž pomocí zrealizují svá umělecká díla. Pro sympozium byly pronajaty dílny zdejší střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské a propůjčeny provozy firem Detesk a Studia Lhotský, které se již po několikáté staly partnery tohoto projektu. Nejenom studenti sklářské školy, ale i širší veřejnost má možnost sledovat
nejatraktivnější část realizace – zájemci mohou navštívit sklářskou huť (1.
a 2. září 2020, v 8–13 hodin) a sledovat průběh vzorování. V rámci
podvečerních přednášek, pořádaných rovněž ve sklářské škole, se návštěvníci podrobněji seznámí s další tvorbou účastníků LSD 2020. Sympozium bude zakončeno výstavou, na které budou prezentována všechna vytvořená díla.
Zahájení výstavy výsledků sympozia se uskuteční v průběhu Skleněného
městečka, v sobotu 12. 9. 2020 od 15 hodin v Městském muzeu.

Zdroj: Městské muzeum v Železném Brodě