storno podmínky | exkurze

V případě, že se nemůžete exkurze zúčastnit, se ozvěte obratem Daniele Divišové na e-mail: exkurze@goodby.glass a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání výletu.

V případě zrušení exkurze z naší strany Vám vrátíme částku v plné výši nebo ji můžete využít na jiný výlet z naší nabídky.

1. Účastník zruší účast více než 14 dní před konáním akce
– Vzniká storno administrativní poplatek 500 Kč a zbytek uhrazené částky se vrací.

– Zároveň je možné zbylou částku využít na jiný zážitek z nabídky aktuálních termínů výletů na stránce www.goodby.glass. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku.

2. Účastník zruší účast méně než 14 dní před konáním akce
– Vzniká storno 50 % z uhrazené částky a zbytek uhrazené částky se vrací.

– Také je možné částku využít na jiný výlet z nabídky aktuálních termínů na stránce http://www.goodby.glass. Předplacenou částku můžete využít v rámci 1 roku.

V případě, že se Vám podaří sehnat za sebe jiného účastníka, storno poplatek se neúčtuje. Pouze nám dejte o této skutečnosti vědět na e-mailové adrese: exkurze@goodby.glass

3. Účastník zruší účast méně než 3 dny před konáním akce nebo se na exkurzi bez předchozí omluvy vůbec nedostaví – vzniká storno poplatek ve výši 100%.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany organizátora
– Organizátor je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
– prodlení účastníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;