rezervace | exkurze

Objednávka

  1. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem vzniká odesláním závazné přihlášky na exkurzi či workshop. Přihlášku odešle zákazník prostřednictvím elektronického formuláře na http://www.goodby.glass, kliknutím na tlačítko „Odeslat“ či emailem na adrese exkurze@goodby.glass. Podáním objednávky účastník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.
  2. Pokud je kupující pouze zprostředkovatelem platby, ale exkurze či workshopu se zúčastní osoba třetí, má třetí osoba povinnost zaslat své osobní údaje požadované ve webovém formuláři na adresu exkurze@goodby.glass. Zasláním údajů třetí osoba potvrzuje svou účast na školení a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů.