publikace —Sklo v hlavní roli


Anotace
Kniha Sklo v hlavní roli je souborem deseti rozhovorů s českými sklářskými výtvarníky, kteří aktivně působí v oblasti volné tvorby a nepřesáhli věk 35 let. Název naznačuje celistvé a úplné zaměření na zcela výjimečné výrazové médium, jímž sklo bezesporu je. Pro všechny do knihy zahrnuté sklářské výtvarníky je primárním a hlavním výrazovým prostředkem. Rozhovory obsažené v publikaci slouží jako primární zdroj informací analýzy Miroslavy Ptáčkové v její doktorské dizertační práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Publikace prostřednictvím rozhovorů přináší výpovědi o přístupu, tvůrčí činnosti a aspektech, které ovlivňují tvorbu sklářských výtvarníků. Zároveň představuje i autentické názory sklářských výtvarníků na aktuální tendence v oblasti českého autorského skla. Výběr umělců probíhal dle předem stanovených kritérií. Rozhovory s vybranými sklářskými výtvarníky probíhaly přímo v ateliérech jednotlivých umělců – s Dagmar Petrovickou (Sázava), Zdeňkou Fuskovou (Hladké Životice), Tomášem Prokopem (Brno), Adamem Hejdukem (Brno), Barborou Štefánkovou (Desná), Zuzanou Kubelkovou (Smiradice), Vendulkou Prchalovou (Praha), Jakubem Petrem (Jesenný), Irenou Czepcovou (Počátky) a Tomášem Krejčím (Zlín).

Publikace přináší subjektivní výpovědi sklářských výtvarníků, pro které je jedním z nejdůležitějších aspektů tvorby samotný proces, který odkazuje k experimentálnímu přístupu, originalitě, hledání nových cest i multi-oborovosti. Rozhovory přináší zajímavé poznání nejen pro čtenáře z oboru, ale především přibližují autorskou tvorbu vybraných českých sklářských výtvarníků i dalším zvídavým čtenářům.

„Motivací pro realizaci tohoto projektu bylo více, ráda bych ovšem uvedla tu hlavní. V uměleckém prostředí se pohybuji nejenom coby kurátorka, ale především jako sklářská výtvarnice. V praxi se tak prolínají oba pohledy, na jejichž základě se setkávám nejen s řadou otázek kurátorského ražení, ale především výzev vůči začínajícímu umělci. Záměrem rozhovorů bylo setkat se s vybranými osobnostmi a získat nejen výpovědi o jejich přístupu a tvorbě, ale i autentické názory na aktuální tendence ve zvolené oblasti.“

—Miroslava Ptáčková, autorka publikace

O autorce

Miroslava Ptáčková, roz. Kupčíková (*1990)

—sklářská výtvarnice, sochařka, kurátorka a produkční

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště, obor Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba pod vedením ak. soch. Jiřího Habarty, ak. soch. Milana Kusendy a ak. soch. Zdeňka Tománka. Následně pokračovala ve studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v Ateliéru Designu skla prof. MgA. Petra Stanického, M.F.A. Zde se distančně věnuje doktorskému studiu. V současné době pracuje v Galerii Václava Chada ve Zlíně a je zakladatelkou projektu Zlín Design Market. Aktivně se účastní samostatných i skupinových výstav v Česku i zahraničí. Je zastoupena ve sbírkách Glasmuseum Lette–Coesfeld, Německo, Pražské galerie českého skla, o.p.s., Sklářského muzea Nový Bor.

O fotografovi

Michal Křižka (*1987)

—fotograf, kameraman

Studoval na Obchodní Akademii Valašské Klobouky, odkud zamířil na Sociální pedagogiku Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní pracuje ve Zlíně v neziskové organizaci Naděje, v sociálně terapeutických dílnách s osobami s mentálním postižením. Ve své tvůrčí činnosti se zabývá již několik let portréty a zachycením mezilidských vztahů. Současně se věnuje zachycení niterních emocí prostřednictvím videa.


Text: Miroslava Ptáčková | Fotografie: Michal Křižka | Grafická úprava a obálka: Dušan Wolf | Jazyková redakce, korektury: Martin Pášma, Magda Jaroňková | Přepisy: Miroslava Ptáčková, Kristýna Kupčíková | Překlad: Jan Kutálek | Fotografická asistence: Zdeněk Ptáček | Monotyp na obálce a str. 5: Miroslava Ptáčková | Recenzovali: PhDr. Petr Nový; Mgr. Milan Hlaveš Ph.D.; Pavla Rossini Ph.D. | Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020 | nakladatelstvi.utb.cz | Rok vydání: 2020 | Pořadí vydání: První – neprodejné | ISBN: 978-80-7454-956-4 | Náklad: 200 ks

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *