masterclass —CastGlass Object

CZ / For EN scroll down
Lektor/Teacher: Jiří Suchý

Místo: Huť František v Sázavě

Termín: 07–16/08 2020

Cílem tohoto kurzu je naučit se základům techniky taveného skla a základům jeho finálního opracování.
Během kurzu se budou účastníci kurzu učit základní techniku tvorby menších skleněných plastik nebo reliéfů a za pomoci individuálního přístupu letora vytvoří vlastní dílo.
Účastníci kurzu budou tvořit model díla tak, aby využili optické vlastnosti skla a seznámí se s důležitostí sochařského pojetí povrchu modelu, které jsou důležité pro vyjádření ideje díla. Dále budou odlévat a upravovat formu, ve které bude dílo utaveno a tento odlitek budou následně ručně opracovávat za pomoci brousících nástrojů nebo pískování bez použití leštění.
Důležitým prostředkem konzultací s lektorem budou kresby návrhů.

rezervovat kurz
– – – – – – – –
The aim of this course is to learn the basics of mold melted glass technique and its basics final processing.
During the course, the participants will learn the basic technique of creating smaller glass sculptures or reliefs and will create their own work with the help of the individual approach of the lector.
The participants will create a model of their work in order to take advantage of the optical properties of glass and will learn the importance of the sculptural concept of the surface of the model, which are important for expressing the idea of ​​the work. Further, they will cast and modify the mold in which the work will be melted and then they will the glass subsequently process by hand using grinding tools or sandblasting without the use of polishing.
Drawing ideas will be an important means of consultation with the lecturer.

apply for the class

zdroj: http://www.cestyskla.cz