Dagmar Petrovická

Narozena *1987, žije v Sázavě CZ

Dagmar vystudovala obor Malování, tvarování a leptání skla na SUPŠS v Železném Brodě a následně absolvovala v ateliéru Sklo u Ilji Bílka na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V rámci zahraničních stáží studovala v ateliéru Design skla na MOME v Budapešti a v ateliéru Malba na RUFA v Římě. Získala stipendium pro pracovní stáž v Institutu světelného designu v Amsterdamu. Ve své tvorbě vychází ze současných grafických trendů, jež aplikuje tradičními technikami na sklo (malba, rytina, brus). Hledá krásu a vyšší smysl v jednoduchých formátech a industriálních materiálech. Je spoluzakladatelkou studia penocze s.r.o.